Medezeggenschapsraad


Samenstelling 

Namens de ouders:
Dagmar Zoetelief 
Marleen Pellikaan

Namens het team:
Arjan Rietveld
Esther Meima